Maj sa rada Viera

Maj sa rada taká aká si a budeš lepšia. Dobre. Najradšej na sebe mám vlasy. Sú husté. To si vážim. Keď som bola malá, najradšej a najčastejšie som nosila dva zaplatené vrkoče. Takú si ma pamätajú. S vrkočmi,…