Livia & Tero

Stretla som dve víly. Veľa sa usmievali. Dali sme si spolu čajík. Povedali sme si, ako sa máme.

Dievky včera na svojom IG oznámili, že pre túto chvíľu končia s afirmáciami. Dali nám odkaz, že my ale so sebapoznávaním končiť nemáme.

O Livke a Tero.

Dvoch krásnych ženách, ktoré mnohým z nás, zmenili pohľad na život.

Čím ste chceli byť, keď ste boli malé?

Nedávno sme sa na túto tému rozprávali a veľmi sme sa pobavili. Obidve sme sa ako deti túžili jedného dňa stať čarodejnicami, haha. Prezliekali sme sa do rolí čarodejníc, varili sme “čarovné odvary” z hliny, korenín a rastlín a napodobňovali rôzne charakteristické črty čarodejnice. V detstve sa v nás táto inštinktívna povaha ozývala z útrob nášho Ja, no dospievanie a život s ním spojený ju umlčal. Dnes sme si vedomé, že túto “čarodejnicu” v sebe nosí každá žena a môže ju kedykoľvek prebudiť k životu. My sme v období života, kedy archetyp čarodejnice vedome prebúdzame a odovzdávame jej kormidlo. Nie je to o žiadnej mágii, ale o čare plne vedomého bytia.

Aké bolo vaše detstvo?

Také, aké malo byť. 🙂 Veríme, že každý na život dostáva presne také podmienky, aké potrebuje k bytostnému rastu a k približovaniu sa svojej vznešenej podstate. Ja, Lívia, som nemala detstvo idylické a nevedomé “oko” by ho mohlo kľudne označiť za nepríjemné. Dnes však vnímam zmysel, ktorý stojí za všetkými nepríjemnými a náročnými udalosťami v mojom živote a vidím ich pozitívne. “V starom svete” to fungovalo tak, že človek rástol cez utrpenie. To bol aj môj prípad. Schválne však píšem “v starom svete”, pretože nadobúdam čoraz silnejší pocit, že dnes to tak nemusí byť. Vzletu nemusí predchádzať pád. Rada to vyzdvihujem,
pretože mám pocit, že sme na myšlienku dôležitosti “pádov” príliš upnutí.


Ja, Tero, som idylické detstvo naopak mala. Rodina, zázemie, vzťahy, hry, les, príroda, láska. Dospievanie bolo pre mňa ťažšie, nastával stret s mojou túžbou po voľnosti a s rozdielnymi predstavami mojich rodičov. Bolo to pre mňa veľmi náročné obdobie. Ale dnes viem prečo to tak bolo a nemohlo byť inak. Pociťujem vďačnosť a pochopenie. Samozrejme dôjsť k pochopeniu minulosti mnohokrát trvá. A je to v poriadku. Ďalej platí to, čo napísala hore Livia.

A aká je vaša dospelosť?

Tu by sa hodilo definovať pojem “dospelosť”. Dospelosť pre nás znamená bytostnú zrelosť, určitý stupeň úrovne vedomia, bez ohľadu na vek. Naša “dospelosť” je teda zrelá, no udržiavaná v detskej ľahkosti. Venujeme sa vedomému rastu a prehlbovaniu bytostnej vyspelosti, zároveň si však udržiavame detskú čistotu a hravosť.

Čo znamená slovíčko afirmácie

Vo všeobecnosti sú afirmácie kladným uistením o stave našej bytosti. Vo väčšine prípadov ide o pozitívne formulky, ktorými sa presviedčame o opaku vlastnej reality. Realita, ktorú žijeme a realita, o ktorej afirmujeme, je veľa krát v rozpore. S tým my nesúznieme, pretože v tomto prípade afirmovanie poukazuje na rozpor medzi našou “vysnenou” realitou a skutočnosťou a to v nás vyvoláva negatívne pocity. Sila zámeru pri takomto afirmovaní funguje, ale omnoho silnejšia je úprimná viera, či pocit, prameniaci z hĺbky bytosti. Zmysel afirmácií, ktoré tvoríme my, je ukrytý v tom, aby sled slov nabádal čitateľa k vykročeniu na cestu za vlastným zdrojom vnútorného bohatstva. Slová afirmácií ukazujú čitateľovi smer, po ktorom má možnosť vydať sa za objavovaním vlastnej pravdy. Liečivá sila kresby impulz afirmácie zosiluje a spoločne sa so slovom dotýkajú viacerých bytostných úrovní.

Čo by ste rady vďaka afirmáciám šírili do sveta?

Odkaz našej tvorby sa vytvoril sám od seba. Na samotnom začiatku tvorby nestála konkrétna vízia, čo by mali naše ilustrované afirmácie ľuďom prinášať. Tak, ako sa zrodil celý nápad prirodzene, prirodzene sa vyvíja aj to, čo ľuďom prostredníctvom tvorby odovzdávame. Vnímame, že s každým rezonuje niečo iné a prijímame to. Najväčšou odmenou sú pre nás spätné väzby od ľudí, kde sa nám ukazuje, že s ľahkosťou, s akou tvoríme, dokážeme pomáhať na rôznych úrovniach. Budeme vďačné, ak ľuďom odovzdáme aj keď len drobnú úľavu, lásku, či pochopenie pre to,
čím si daná bytosť práve prechádza.

A aký svet si predstavujete?

Súdržnosť.

Čo pre vás znamená, že ste ženy?

Byť ženou pre nás znamená byť Láskou. Učíme sa prebúdzať zabudnuté esencie ženskosti, navnímavať silu ženskej energie späť do svojho bytia. Podstata ženskosti siaha do obrovských hĺbok a tak sa ponárame každým dňom hlbšie. Kľúčová cnosť pri prebúdzaní ženskej esencie je z
nášho pohľadu autenticita. Preto pracujeme na odkladaní nadobudnutých,
prevzatých podôb nášho Ja a obnažujeme sa do našej autentickej podstaty.

Ako viete spracovať ťažšie dni?

Pri náročných dňoch, či situáciách sa ponárame do vlastného vnútra. Nachádzame “riešenie” situácie v sebe, prípadne nechávame emócie slobodne prejaviť a odoznieť. Veľa krát sa stačí obrátiť na svoje vyššie vedomie a poprosiť ho o spracovanie náročnej situácie. Vesmír vždy pracuje v náš najlepší prospech a hlavne spôsobom, ktorý by sme veľakrát sami nevymysleli. Potrebná je dôvera v proces. Keď nám náš psychický stav nedovoľuje dostatočne sa uvoľniť, odovzdať procesu a dôverovať, tak vstupujeme do danej emócie naplno. Ponoríme sa do emócie a
vykúpeme sa v nej. Či už ide o strach, smútok alebo hnev. Keď tieto emócie
nezastavíme, ale naopak naplno prežijeme, vždy nás prirodzene opustia. To je pri emóciách dôležité – uvoľňovať ich v prirodzených vlnách tak, ako prichádzajú.

A ako si čo najviac uvedomovať životné peknosti?

Životné “peknosti” sú všade okolo nás, rovnako ako aj životné “škaredosti” a pritom nič nie je samo o sebe “pekné”, či “škaredé”. Sme si vedomé, že v tomto ide každý sám za seba. Vždy je to JA, ktoré objektu pripisuje hodnotu. Keď si človek toto plne uvedomí a precíti jemnú štruktúru veľkej zodpovednosti za to, že o kráse a láske vlastne rozhoduje sám, krása a láska začne byť viditeľná vo všetkom. Toto hlboké uvedomenie môžeme objavovať sprítomnením sa, precitnutím v moment, pozorovaním detailov okamihu. A netreba zabúdať, že zárodok lásky stojí za všetkým. Aj za tým “nepríjemným”. Vyžaduje to rozhodnutie. 🙂

Aké ste?

Krásne. 🙂

Aké by ste chceli byť?

Vnútorne slobodné.

Ďakujem vám za dôveru.

Ďakujem, že ma čítate. Ďakujem za milé správy.

Spokojne ma zdieľajte, budem veľmi vďačná!

Opatrujte sa v zdraví, mentálnom aj fyzickom.

Ďakujem

S láskou V.